subscribe: Posts | Comments

Czy należy Ci się odszkodowanie po wypadku?

0 comments

odszkodowanie po wypadkuWypadki chodzą po ludziach, jednak, my możemy choć trochę utrudnić im ten spacer. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i umiejętnie korzystać z ubezpieczeń i pomocy przy uzyskiwaniu odszkodowań. Co powinniśmy wiedzieć?

Wypadki komunikacyjne na polskich drogach są niestety bardzo częste i tragiczne w skutkach. Co prawda każdy z kierowców pojazdów mechanicznych ma zwykle (obowiązkowe przecież) ubezpieczenie OC, ale to przecież wcale jeszcze sprawy nie załatwia.

Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej to podstawa i dopiero początek dochodzenia zadośćuczynienia w razie zaistnienia wypadku. Jeśli jest to jakaś prosta kolizja, trywialna stłuczka czy bezdyskusyjna sytuacja – z powodzeniem poradzić sobie możemy sami. Bywa, że nawet nie musimy wzywać na miejsce zdarzenia policji, wystarczy jedynie wymienić się numerami polis, a następnie wszystko sprawnie i zgodnie załatwić.

Gorzej bywa w sytuacjach niejednoznacznych, rodzących znacznie więcej wątpliwości. Nie wiadomo wówczas kiedy, czy i jakie powinno zostać wypłacone odszkodowanie. Jeżeli wszczęto postępowanie karne wobec sprawcy wypadku, czy niezbędne będzie oczekiwanie (czasem bardzo długie) na wyrok sądu?

Według ustawowych uregulowań ubezpieczyciele mają prawo do uznania roszczenia wynikającego z umowy o OC w wyniku własnych ustaleń, a także – na skutek zawartej ugody z uprawnionym. Prawomocne orzeczenie sądu karnego nie jest więc tu niezbędnie potrzebne.

Ubezpieczyciel ma możliwość wglądu w akta toczącej się sprawy karnej i na ich podstawie, bez oczekiwania na wyrok, może określić okoliczności istotne dla uznania roszczenia. Jeżeli przebieg zdarzenia nie budzi wątpliwości, fakty są bezsporne, a podejrzany przyznaje się do winy – wówczas ubezpieczyciel powinien w ciągu 14 dni od ustalenia niezbędnych okoliczności dokonać wypłaty należnego odszkodowania po wypadku.

W sytuacji, gdy żadna ze stron nie przyznaje się do winy w spowodowaniu wypadku, a każdy przedstawia odmienne wersje zdarzenia, ponadto opinie biegłych i rzeczoznawców są niejednoznaczne – ubezpieczyciel ma prawo mieć wątpliwości. Tylko wówczas może uzależnić uznanie swej odpowiedzialności odszkodowawczej od rozstrzygnięcia sądu w sprawie karnej. Jednakże pamiętajmy, że nie musi to być koniecznie wyrok skazujący, może być np orzeczenie warunkowo umarzające postępowanie wobec sprawcy wypadku. Na odszkodowanie od ubezpieczyciela trzeba jednak będzie w takich sytuacjach znacznie dłużej wyczekiwać.

Nawet brak stwierdzenia winy (potencjalnego sprawcy wypadku) w wyniku postępowania karnego, nie zwalnia od odpowiedzialności cywilnej, której przecież podlega każdy prowadzący pojazd. Odpowiedzialność cywilną wyklucza bowiem jedynie zaistnienie wyłącznej winy poszkodowanego, albo osoby trzeciej lub też siły wyższej. W takim więc przypadku (braku winy) także istnieje możliwość uzyskania odszkodowania.

Istnieje naprawdę wiele technicznych, organizacyjnych i prawnych zawiłości przy dochodzeniu naszych praw wynikających z posiadanych polis ubezpieczeniowych. Nie zawsze uświadamiamy sobie wszelkie możliwości, nie znamy skutecznych procedur, obowiązujących terminów, stosownych przepisów itp. Dlatego – jeżeli pojawiają się powypadkowe problemy – najlepiej udać się do dobrej kancelarii odszkodowawczej. Tam doświadczeni fachowcy najskuteczniej rozprawią się z uzyskaniem należnego nam zadośćuczynienia – terminowo i w wysokości adekwatnej do rozmiarów powstałej szkody.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *