subscribe: Posts | Comments

Skuteczny wysiew dzięki siewnikom

0 comments

Siewnik to maszyna rolnicza służąca do wysiewu np. buraków, kukurydzy i grochu oraz zbóż takich jak pszenica, jęczmień, żyto, owies. Dzięki zastosowaniu siewnika możliwe jest równomierne rozłożenie wysiewanych ziaren w glebie. Pomaga w tym rzędowy układ sekcji wysiewających wchodzących w skład maszyny.
Do siewu bezpośredniego używa się specjalnych siewników z redlicami tarczowymi.

Siewniki można również podzielić na:

  • siewniki zbożowe uniwersalne – służące do wysiewu wszelkich rodzajów zbóż
  • siewniki zbożowe do siewu uproszczonego– przygotowują gleby i wysiewają materiał siewny w jednym przejeździe
  • siewniki zbożowe do siewu bezpośredniego – sieje w najtrudniejszych warunkach, najczęściej na ściernisko

Wyróżniamy 3 rodzaje siewników:

  • siewnik precyzyjny (pierścieniowy) – zbudowany ze zbiornika, pierścienia wysiewającego, sprzęgła jednokierunkowego, wałka wygarniającego, redlic, przekładni łańcuchowej i spulchniacza gleby
  • siewnik podciśnieniowy i nadciśnieniowy – pneumatyczny – zbudowany ze zbiornika, komory powietrznej, tarczy wysiewającej, wentylatora, dozownika nasion, głowicę rozdzielającą, redlic, zagarniacza bruzd, koła ugniatającego i przekładni łańcuchowe
  • siewnik rzędowy– zbudowany ze zbiornika, zespołu wysiewającego, wskaźnika ilości nasion, zastawki, przewodu nasiennego teleskopowego, redlicy, koła podporowego, znaczników i skrzyni przekładniowej.