subscribe: Posts | Comments

Kultywator

0 comments

Kultywator, zwany również drapaczem, to urządzenie służące do spulchniania ziemi.

Kultywatora używa się do uprawy pożniwnej i przedsiewnego doprawiania gleby po orce lub w uprawie bezorkowej. Nadaje się do wszystkich rodzajów gleby. Może być wyposażony w zęby sprężyste, półsztywne lub sztywne. Zęby sprężyste nieustannie drgają, co ma wpływ na dobre kruszenie ziemi, ale nie pozwala zachować jednakowej głębokości pracy. Minusem jest również to, że wydobywają zlepieńce, które wysychają i twardnieją. Zakończone są gęsiostopkami lub redliczkami, które podcinają korzenie chwastów. Dlatego takie zęby sprawdzają się zwłaszcza na glebach zaperzonych.

Zęby półsztywne zakończone są redliczkami i pozwalają na utrzymanie jednakowej głębokości pracy. Zęby sztywne są polecane przede wszystkim do gleb zwięzłych.

Rozstawienie zębów zależy od tego na jakiej głębokości zamierza się pracować, kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu centymetrów. Rozstawienie to można regulować. Przy większej głębokości zęby powinny być rozstawione szerzej. Przy mniejszej natomiast powinny znajdować się bliżej siebie.

Kultywatorów można używać także na ścierniskach w celu przerwania parowania wody z gleby oraz do wymieszania z ziemią nawozów mineralnych. Kultywatory mogą być konne, czyli takie, które musi ciągnąć koń lub ciągnikowe, czyli takie, które przymocowuje się do ciągnika.

 


Opryskiwacz

0 comments

Jeżeli przy uprawie roślin zamierza się stosować opryski chroniące przed szkodnikami i chorobami, przydatnym urządzeniem okaże się opryskiwacz.

Opryskiwacze służą do zabiegów ochrony roślin uprawnych, drzew i krzewów oraz do nawożenia ich nawozami płynnymi. Są przydatnym sprzętem w każdym gospodarstwie, szczególnie w tych średnich i w dużych. Dzięki odpowiedniemu rodzajowi opryskiwacza opryski można wykonać w łatwy i szybki sposób.

Przeważnie każdy rodzaj większego opryskiwacza zawiera zbiornik na środek do oprysków i rozwadniacz tegoż środka chemicznego. W wyposażeniu może też znajdować się system filtrowania i zbiorniczek do mycia rąk.

Na bardzo dużych areałach świetnie sprawdzą się opryskiwacze samojezdne. Na średniej powierzchni można z powodzeniem wykorzystać opryskiwacze zawieszane, przyczepiane (ciągane), które przymocowuje się do ciągnika. Do oprysków w sadach i w ogrodach najlepiej wybrać opryskiwacze typowo sadownicze i ogrodnicze. Mogą one być plecakowe, czyli zakładane na plecy jak plecak lub ręczne, małe i wygodne.

Przy wyborze opryskiwacza trzeba kierować się oczywiście powierzchnią, na której taki sprzęt ma zostać użyty. Ale poza tym warto zdecydować się na opryskiwacz znanej firmy, która zagwarantuje nam wysoką jakość takiego urządzenia. Od opryskiwacza w dużej mierze zależy czy opryski przyniosą oczekiwany rezultat.


Skuteczny wysiew dzięki siewnikom

0 comments

Siewnik to maszyna rolnicza służąca do wysiewu np. buraków, kukurydzy i grochu oraz zbóż takich jak pszenica, jęczmień, żyto, owies. Dzięki zastosowaniu siewnika możliwe jest równomierne rozłożenie wysiewanych ziaren w glebie. Pomaga w tym rzędowy układ sekcji wysiewających wchodzących w skład maszyny.
Do siewu bezpośredniego używa się specjalnych siewników z redlicami tarczowymi.

Siewniki można również podzielić na:

  • siewniki zbożowe uniwersalne – służące do wysiewu wszelkich rodzajów zbóż
  • siewniki zbożowe do siewu uproszczonego– przygotowują gleby i wysiewają materiał siewny w jednym przejeździe
  • siewniki zbożowe do siewu bezpośredniego – sieje w najtrudniejszych warunkach, najczęściej na ściernisko

Wyróżniamy 3 rodzaje siewników:

  • siewnik precyzyjny (pierścieniowy) – zbudowany ze zbiornika, pierścienia wysiewającego, sprzęgła jednokierunkowego, wałka wygarniającego, redlic, przekładni łańcuchowej i spulchniacza gleby
  • siewnik podciśnieniowy i nadciśnieniowy – pneumatyczny – zbudowany ze zbiornika, komory powietrznej, tarczy wysiewającej, wentylatora, dozownika nasion, głowicę rozdzielającą, redlic, zagarniacza bruzd, koła ugniatającego i przekładni łańcuchowe
  • siewnik rzędowy– zbudowany ze zbiornika, zespołu wysiewającego, wskaźnika ilości nasion, zastawki, przewodu nasiennego teleskopowego, redlicy, koła podporowego, znaczników i skrzyni przekładniowej.